• آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
  • آریان شیمی
محصولات آریان شیمی

کلر پودری 70%ژاپن NICLON

تری سدیم فسفات خوراکی

کلسیم پروپیونات |پروپیونات کلسیم|

سدیم تری پلی فسفات

اسید سوربیک

اسید استیک

نشاسته ایرانی

بوریک وبراکس ترک

رزین مرغوب با آنالیز

جیوه نقره ای و جیوه صنعتی

اسيد كلريدريك

سدیم لوریل اتر سولفات

اسید سیتریک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

انواع جوش شیرین ایرانی و چینی

کربنات سدیم

اسید اولئیکOAE

پلی اتیلن گلیکول PEG

سود سوز آور

دی کرومات پتاسیم | اسید کرومیک

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات

کلر100% حل POOL GURD

کلرچینaqua fresh

کلرآلمان 70%HIPOBRIGHT

کلرهندAQUAFIT70%

کربنات سدیم سبک وسنگین

منتول اکالیپتوس

اسید فسفریک

استون

تری سدیم فسفات

پرمنگنات پتاسیم

اسید پیروفسفات سدیم

واردکننده انواع کلر| TCCAو SDIC

واردکننده انواع کلر SDIC

گلیسیرین یا گلیسرول

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

کلرژاپن70% Niclon

کربنات سدیم سبک وسنگین

بنزوات سدیم |سدیم بنزوات چینی

دکستروز خشک و آبدار

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

آسپارتام | آسه سولفام

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

نیتریت سدیم چینی

سولفات منگنز

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

کربنات کلسیم

تری سدیم فسفات صنعتی و خوراکی

کربنات باریم

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

کلرژاپن70% starchlon

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

متیلن کلراید

مالتو دکسترین

گزانتان گام | زانتان گام | گزانتانگام |مش 80و200|

کربنات پتاسیم

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

دی کرومات پتاسیم

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

نماینده کلر ایرانی نیرو کلر

گوارگام هندی ویسکوزیته7000و6000

پارافین جامد و مایع

صورت اصلی مواد شیمیایی

جنس مواد شیمیایی

کلر 100% حل Pool Guard

کلر قرصی ریز

کلر ژاپنی | 70% -star chlon

صورت اصلی مواد شیمیایی

مواد شیمیایی خارجی

مواد شیمیایی داخلی

ترکیبات مواد شیمیایی

مدل های خاص مواد شیمیایی

نوع مواد شیمیایی

وارد کننده مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیایی

آریان شیمی

Copyright © 2012 www.naserkhosro.com rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی